Utbildningar

Utbildningar inom arbetsmiljö

Svensk Betong erbjuder sina medlemsföretag exklusiva utbildningar med särskilt fokus på arbetsmiljö och klimatförbättrad betong. En del av utbildningarna är exklusiva för våra medlemsföretag medan andra är öppna för alla.

Många av våra utbildningar är webbaserade för att öka tillgängligheten för deltagarna att gå när det själva passar dem. Andra genomförs fysiskt med föreläsningar, grupparbeten och praktiska övningar. Våra fysiska utbildningar registreras i ID06:s kontrollsystem.

Som komplement till utbildningarna har vi tagit fram unika manualer och annat informationsmaterial. Allt material finns tillgängligt för våra medlemmar via inloggningssidorna.

 

Utbildning inom klimat och hållbarhet

Den webbaserade utbildningen Klimatförbättrad betong är en grundläggande utbildning som är kostnadsfri och öppen för alla. Den berättar hur vi redan idag kan begränsa betongens klimatpåverkan genom optimering av konstruktioner, rätt betong på rätt plats och användning av klimatförbättrad betong. I utbildningen ger vi bland annat goda råd på vägen, bjuder på praktiska erfarenheter från olika aktörer i värdekedjan, visar att krav driver utveckling och inspirerar med fem goda exempel från olika projekt.

Användning av klimatförbättrad betong är ett viktigt steg på vägen att nå betongbranschens målsättning - att betong för husbyggnation inom fem år ska nå en halverad klimatpåverkan, jämfört med den betong som användes år 1990. År 2030 ska klimatneutral betong finnas på marknaden och år 2045 ska all betong som används i Sverige vara klimatneutral.