Anslutning vid pelarfot

Holk och betongpelare sammangjuts till en monolitisk konstruktion, vid beräkning av betongpelarens knäcklängd så räknas denna ifrån 0,2 m under överkant holk. Vid infästning med tex grundskruv räknas knäcklängden till underkant pelare. Se också Statik - Grundläggningselement

pelarstalfot fig 9 2 295px
 Figur 9.2a

  

             

pelarholk fig 9 2 295px
 
Figur 9.2b