Dimensionering av balkar

Avsnittet behandlar balkar som betraktas som standardbalkar och det ger underlag för val av balk med tvärsnittsstorlek vid olika laster och spännvidder. Det är oftast fördelaktigt att välja balkar med samma tvärsnitt till en byggnad. Att enstaka balkar därigenom kanske blir lågt utnyttjade kostar i regel mindre än att tillverka ett fåtal balkar med avvikande tvärsnitt. Dimensioner på anslutande konstruktioner kan vara styrande vid val av tvärsnitt för rektangulära balkar och flänsbalkar.

IMG 1204