Plattbärlag (PL) - Dimensionering

Slakarmerade bjälklag med plattbärlag dimensioneras antingen två- eller fyrsidigt upplagda. I tabellerna 9z och 9aa nedan ges exempel på spännvidder med bärning i en riktning och med tvåsidig uppläggning. Fyrsidigt upplagda bjälklag klarar större spännvidder än här angivits. Även tresidig uppläggning kan i vissa fall ge större spännvidd. Exempel på plattbärlag finns i Produktredovisning-Däckelement

 

Tabell 9z Spännvidd för bjälklag med slakarmerade plattbärlag. Ett fack med bärning i en riktning
Bjälklagshöjd mm Spännvidd m
Bostadslast Kontorslast Lagerlokal (6kN/m2)
200 4,9  4,9 4,2
220 5,3  5,3 4,6
250 5,8  5,7 5,1
300 6,6  6,6 5,9

 

Tabell 9aa Spännvidd för bjälklag med slakarmerade plattbärlag. Tre lika långa fack med bärning i en riktning
Bjälklags-höjd mm Spännvidd m
Bostadslast Kontorslast Lagerlokal (6kN/m2)
Ytterfack Innerfack Ytterfack Innerfack Ytterfack Innerfack
200 6,0 7,5 5,9 7,4 4,9  5,9
220 6,3 8,0 6,2 7,9 5,3  6,5
250 6,9 8,8 6,8 8,7 5,8  7,o
300 8,0 10,5 8,0 10,5 6,5  7,5