Skalvägg och VST vägg

Skalvägg och VST vägg är system med kvarsittande formelement som igjutes med betong på plats. Skalväggssystemet lämpar sig bäst för innerväggar, källarytterväggar och liknande. Med VST vägg får man en platsgjuten yttervägg, vilket ger en oslagbar täthet. Men VST element tillverkas även för mellanväggar. 
  

- -

Bild:VST vägg
Bild: Skalvägg

Skalvägg
Båda väggsidorna är gjutna mot stålform i industriell miljö, vilket garanterar släta ytor med hög måttolerans och som kräver minimal efterbehandling. Skalväggen monteras och igjutes på plats, så att man får konstruktiv samverkan och en helt homogen betongvägg.

Väggens armering är som regel ingjuten redan på fabrik, viss komplettering behövs endast i skarvar och hörn. Den kan redan i samband med gjutningen på fabrik utrustas med eldosor, VP-rör, elcentraler, räckesfästen, ankarskenor och förtagningslister.

En billast rymmer ca 100-140 m² och väggarna lyfts med kran direkt på plats från lastbilen. Normal montagetid med två man är 2-3 timmar. Väggen är förberedd med ingjutna skruvfästen för erforderligt antal väggsträvor. Leveranserna sker "just in time" enligt arbetsplatsens önskemål. Skalväggarna igjutes med flytbetong eller självkompakterande betong (formtryck/stighöjd kontrolleras).

Väggsystemet är väl beprövat och tillsammans med plattbärlag bildas ett flexibelt stomsystem, som har det platsgjutna alternativets alla konstruktiva fördelar och höga kvalitet.


VST vägg
De kvarsittande formelementen i väggsystemet består av två 24 mm tjocka cementbundna fiberskivor som efter montage igjutes med flytbetong eller självkompakterande betong (formtryck/stighöjd kontrolleras).

Formelementen tillverkas för både mellan- och fasadytterväggar enligt det aktuella projektets förutsättningar inklusive öppningar för fönster och dörrar samt installationshål och andra öppningar. Elementen levereras med erforderlig armering och kan med fördel kompletteras med ingjutningsgods för el-, rör-, och ventilationsinstallationer mm. All beredning sker i AutoCad.

Fördelen med de platsgjutna VST ytterväggar är att man får en tät konstruktion och därmed god energieffektivitet. Isolering monteras på utsidan av väggen och väggsystemet har använts i flera passivhusprojekt.