Plattbärlag

Ett effektivt sätt är att använda förspända plattbärlag över pelarraderna (plattbärlagsbalk), och kombinera med slakarmerade plattbärlag mellan plattbärlagsbalkarna.


Olika lösningar för plattbärlag i parkeringshus beskrivs i avsnitt Statik.

I övrigt, se allmänt om plattbärlag samt efterspänd armering.