Stödmurar

Prefabricerade stödmurar tillverkas i standardiserade höjder upp till cirka 4,6 m. Andra elementhöjder kan också utföras. Krön kan göras lutande för att exempelvis följa marklutningar eller lutande ramper.
Elementen tillverkas normalt med L-format tvärsnitt. Högre element kan tillverkas med T-formad tvärsnitt.
Frontytan kan utföras på samma sätt som fasadelement i en mängd olika utföranden.
Stödmurselement i lägre höjder och för de vanligaste lastfallen lagerhålls ofta. Passbitar och gerade element för vinkeländringar tillverkas också.
Speciella datorberäkningsprogram för stödmurar möjliggör snabb och rationell konstruktion av element för lite mer ovanliga lastfall eller udda tillämpningar.

system image080system image081