Bostadshus

Ytterväggar utgörs av bärande våningshöga betongelement utförda av sandwichkonstruktion eller av enbart innerskiva. Fasadmaterial kan vara betong i olika utföranden eller puts, tegel, träpanel etc. Bjälklagen kan bestå av håldäck som spänner från fasad till fasad eller av plattbärlag med en samverkande pågjutning på byggplats av betong. Trapphus med hisschakt, trappor, vilplan, och balkonger av betongelement ingår vanligen också i stomsystemet.

image032295pximage033295px