Betongbranschen

 

Betong är ett spännande, hållbart och mångsidigt byggmaterial. Det är också det mest använda av alla industriellt framtagna material. Betong används för byggande av både infrastruktur och bostäder men även en rad andra olika konstruktioner, både stora som små.

Totalt omsätter betong- och cementindustrin cirka 30 miljarder kronor per år och sysselsätter nästan 9 000 personer. Till detta kommer betongarbetare som är anställda av byggentreprenörsföretag. Betongföretag finns över hela Sverige och bidrar till sysselsättning på många orter runt om i landet. De senaste åren har det årligen producerats mer än 6 miljoner kubikmeter betong i Sverige.

Betongbranschen erbjuder många olika yrken, från arkitekten, via ingenjören och konstruktören som utvecklar och planerar, till projektledare, betongarbetare, montörer och pumpmaskinister som förverkligar. Betongmaterial och arbetsmetoder utvecklas hela tiden och möjligheterna att vara med och påverka och även att specialisera sig är stora. Om du väljer att arbeta med betong är du tillsammans med 9000 andra inom betongbranschen med och bygger samhället!

Betongindikatorn är Svensk Betongs branschindex där vi kontinuerligt mäter våra medlemmars produktion av betong. Datan skalas upp för att motsvara uppskattad total produktion av betong i Sverige. Betongindikatorn publicerar förutom uppskattad total produktion även uppdelat i kategorierna Hus och Infrastruktur. Trendlinjen i diagrammet är utjämnad för att bättre beskriva den långsiktiga trenden i betongproduktionen.