Betongutförande


Vid utförande av P-hus i betong är det viktigt att beakta valet av betongkvalitet utifrån exponeringsklass, läs mer om exponeringsklasser här.
I ett P-hus utsätts betongen ofta för både fukt och salt som följer med bilarna.