Stegljud

Stegljudsisolering i en byggnad görs för att begränsa ljud från gångtrafik, stolskrap etc. Bedömningen av stegljudsisoleringen sker genom mätning av ljudnivån när en standardiserad hammarapparat slår på golvet i ett annat utrymme, stegljudsnivå. Ju lägre stegljudsnivå desto högre ljudklass. Exempel på ljudspridning från ett bjälklag som alstras med hammarapparat till andra utrymmen i en byggnad med betongväggar och betongbjälklag ges i figur. Exemplet visar även hur mätning av stegljuidsnivå utförs. Ljudet mäts i 19 frekvensområden, tersband, i angränsande utrymme, mottagarrummet. Nivåerna vid de olika frekvenserna bearbetas och en stegljudskurva fås, se figur. Utgående från denna kurva beräknas en vägd standardiserad stegljudsnivå LnT,w,50 som gäller för möblerade rum.

figur 7 16

figur 7 17