Referenser

  1. Boverket, handboken Bullerskydd i bostäder och lokaler, november 2008. I handboken finns många hänvisningar till praktisk byggakustik.
  2. Åkerlöf, L, Byggnadsakustik, handbok Svensk Byggtjänst 2001
  3. Åkerlöf, L, Bullerskydd, Byggvägledning 11. Svensk Byggtjänst 2015
  4. Åkerlöf, L, Kernen, U, Tysta bostäder byggs med betongstomme, Husbyggaren nr 2, 2008
  5. Boverkets byggregler - föreskrifter och allmänna råd, BBR, BSF 2011:6 med ändringar till och med BFS 2019:2
  6. Standarder finns hos svenska standardiseringen, www.sis.se