Produktion

Industrialiserat platsgjutet byggande

Byggprocessen utvecklas idag mot en mer industrialiserad process. Istället för att börja om "på nytt" med varje enskilt projekt utgår man istället från definierade delprocesser som återkommande kan upprepas i flera projekt. Det ger många fördelar och gör att de olika momenten i byggprocessen går att styra på ett bättre sätt, tex : materialval, inköp, utförande etc. Man får en effektivare byggprocess och samtidigt ökad kvalitet. Platsgjuten betong fungerar utmärkt i det industriella byggandet med färdiga lösningar bestående av,

  • Platsgjutna väggar formsatta med rationella systmeformar
  • Platsgjutna bjälklag med kvarsittande form av plattbärlag
  • Prefabricerade armeringsenheter och nät
  • Gjutning med självkompakterande och snabbtorkande betong
 

-Fabriksbetongtillverkarna levererar idag betong efter den funktion som användaren efterfrågar. Efterfrågas t ex  betong som torkar ut till ett visst datum för mattläggning, så kan betongtillverkaren specialdesigna en snabbtorkande betong som klarar det. Eller om man önskar avsluta glättningen av betongytan inom en viss tid så kan man få en betong som klarar det. Betongleverantören har god kunskap och tillgång till moderna beräkningsverktyg - rådfråga gärna!

När det gäller arbetmiljön vid produktionen har både betong- och armeringstekniken utvecklats i riktningen mot en god arbetsmijö för betongarbetarna. Med modern självkompakterande betong behövs ingen vibrering - betongen kan tankas i formen. Armeringen är idag huvudsakligen förtillvekad vilket betydligt förenklar arbetet på byggplatsen.