Efterspänd armering

De stora spännvidder och låga konstruktionshöjder som är önskvärda i parkeringshus kan enkelt uppnås med platsgjuten betong och efterspänd armering (armering som spänns efter gjutning).Bjälklag med efterspänd armering utförs vanligen enligt två olika alternativ, pelardäck eller platta/balk, se avsnittet om statik. I normalfallet krävs ingen skjuvarmering eller pelarkapitäl.
Till husstommar används vanligen sk UB-linor (UnBonded, dvs utan vidhäftning) placerade i plaströr och rostskyddade av fett eller i ursparingsrör som injekteras efter uppspänning. Delvis förspänning är vanligast, dvs dragpåkänningar tillåts och tas av slakarmering.

För mer infomation om efterspänd armering, kontakta någon av leverantörerna, t ex Skanska Spännarmering eller KB Spennteknikk AS.

Eftersom efterspänd armering ger täta konstruktioner behöver bjälklaget inget tätskikt. Vid högfrekvent parkering kan ett slitlager av betong pågjutas samtidigt med konstruktionsbetongen. 

För mer information om betonggolv, sprickbegränsning och slitstyrka, se t ex Svenska Betongföreningens rapport Industrigolv, Betongrapport nr 13 2008.