Fuktsäker konstruktion

Fukt från mark
För att få en fuktsäker konstruktion är det viktigt att man lägger isolering mellan mark och betong: isoleringen läggs först ut på ett dränerat grus- och stenlager och därefter gjuts betongplattan. Isoleringen hindrar fukt från marken att tränga upp, något som annars kan orsaka fuktskador på material som ligger i kontakt med betongen. Betongen i sig tål hur mycket fukt som helst, problem uppstår bara i kontakt med fuktkänsliga material, t ex trä eller limmade plastmattor.

Fukt i färsk betong
Betongen innehåller vatten när den gjuts. Det mesta vattnet binds när betongen hårdnar men det tar lång tid innan betongen torkar ut helt och det är därför viktigt att ha kontroll över fukten så att betongen fått torka ut tillräckligt innan man lägger ytskikt som t ex trägolv eller limmade mattor. Uttorkningstiden påverkas av vilken betongkvalitet man väljer, t ex kan uttorkningstiden förkortas om man väljer snabbtorkande betong. Det bästa är att rådfråga betongleverantören i ett tidigt skede så att man kan planera byggprocessen på ett bra sätt.

-