Referenser

Referenser

  1. Statistiska Centralbyrån Boende, byggande och bebyggelse, Offentlig statistik SCB 2015.
  2. Öberg, M., Integrated life cycle design – application to Swedish concrete multidwelling buildings, Doktorsavhandling Lunds Tekniska Högskola 2005.
  3. Gillberg, B; Tillman, A-M m. fl., Betong och miljö, Rapport 1999.Jönsson, Å; Björklund, T; Tillman, A-M, LCA of building frame structures. Environmental impact over the life cycle of concrete and steel frames, Rapport 1996
  4. Abel, E; Elmroth, A, Byggnaden som system, andra upplagan, Forskningsrådet Formas 2008
  5. Nilsson, Å m.fl., NOx-nedbrytande betongplattor, Artikel Samhällsbyggaren nr 5/2010.
  6. Berggren, B; Wall, M, Se byggnadssystemet – inte byggdelen – vid beräkning av energiförluster, Bygg & Teknik 2/2012.

Hskolan Karlskrona 2