Produktredovisning

Till hus och anläggningar inklusive lantbruk tillhandahåller betongelementföretagen ett brett sortiment produkter, från enkla komponenter till byggsystem med avancerat innehåll av kunskap inom teknik och administration. Systemen kan för olika byggnadskategorier innehålla tillverkning, leverans, montering, byggkonstruktion och projektledning anpassade för kundens behov av rena ansvarsgränser i byggprocessen. Systemen kan också utgöras av teknikbyggnader som förutom betongkomponenter innehåller tekniska funktioner för t ex el och tele mm.

SAbbatsbergsomr. Stockholm