Upplag för balkar

På betong är upplagslängden för balkarna normalt 200 mm och bredden vanligen lika som balken. Bjälklagsbalkar (FB) är dock ofta bredare än upplaget.

Med stålförstärkt pelartopp kan upplagslängden kortas. Om två balkar ligger på samma upplag bör de ha ett mellanrum på minst 20 mm.

Mellan balkarna och upplagen ligger normalt ett mellanlägg antingen utfört i stål eller som ett deformationslager. Lagertjockleken brukar vara 10-20 mm beroende på lastens storlek.

IMG 3164 copy