Organisation

Föreningen Svensk Betong är branschorganisation för företag som tillverkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter. Företag som genom forskning, konsultverksamhet eller liknande inom branschen eller genom andra affärsmässiga förbindelser med medlemsföretag kan associeras till Svensk Betong.

Medlemsföretagen finns över hela Sverige och bidrar till sysselsättning och samhällsutveckling på många orter i landet. 

Det högsta beslutande organet är årsstämman som också utser Svensk Betongs styrelse. På uppdrag av medlemmarna bedrivs verksamheten genom Svensk Betong Service AB och ett kansli med sex anställda.

Svensk Betong är medlem i Svenskt Näringsliv.

 

Hitta till oss

Svensk Betong har kontor på Storgatan 19, Näringslivets Hus, Stockholm.

Välkommen att kontakta eller besöka oss.


Besöksadress:
Näringslivets Hus
Storgatan 19, Stockholm