Platta på mark/vägg

Kantförstyvad platta. Betongvägg, fasadsten. 
Kantförstyvad platta. Betongvägg, mineralull med puts. 
Kantförstyvad platta. Utfackningsvägg, fasadsten. 
Kantförstyvad platta. Lättbetongvägg med puts. 
Golv på mark/grundplatta. Innervägg av betong. 

Tips och råd:

  • Undergrunden täcks med fiberduk för att förhindra finkorningt material att tränga in i dräneringslagret.
  • Viktigt att skydda mot kapilärt stigande vatten. Gör dubbla kapillärbrytande system eftersom det är komplicerat och dyrt att åtgärda i efterhand, dvs både isolering och plastfolie.
  • Skador av markfukt är tre gånger vanligare av byggfukt. Grundregeln är att täta nedåt och låta torka ut uppåt.
  • Möjliggör uttorkning av byggfukt i betongplattan. Välj helst betong med lågt vct och gör alltid en uttorkningsberäkning med TorkaS.