Småhus

Ett betonghus har många kvaliteter och skapar oändliga möjligheter inte minst när det gäller form och yta. Det är ofta lite dyrare att bygga men i längden driftsnålt och så gott som underhållsfritt under en lång livslängd, minst 100 år.
Men funktionen är nog så viktig för boendet och med betong får man: 


Även om huset byggs i ett annat material så står det så gott som alltid på en stadig och beständig betongplatta.