Upplag av plattbärlag

Upplagslängden för elementet är normalt 15-20 mm på väggar och balkar när de är slakarmerade och 50 mm när de är spända. Den totala upplagslängden, inklusive platsgjutningen, beror av belastningen. En vanlig minsta upplagslängd är 100 mm. Se figur 9.14. Förankring vid upplag och skivverkan uppnås enkelt med plattbärlag, eftersom bjälklaget statiskt fungerar som det vore homogent.

Fig 9 14
Figur 9.14