Akustiska begrepp

I en stomme av betong påverkar dimensioner och utformning framför allt:

  • Luftljud
  • Stegljud

Betongstommar ger även bra förutsättningar för att begränsa ljud från installationer och efterklangstiden i utrymmen.

Funkisvilla interiorwebb