Källarytterväggar

Låg sockel Cellplastisolerad
Låg sockel Mineralullsisolerad
Hög sockel Normalhöjd
Hög sockel Stor vägghöjd

Tips och råd:

  • Ytterväggar till källare, som kan komma att inredas skall utvändigt förses med skikt som är dränerande, kapillärbrytande och RH-sänkande.
  • Utvändigt placerad värmeisolering gör att väggen blir varm och torr. Invändig värmeisolering bör undvikas.
  • Utvändigt placeras vanligen isolerande skivor av limmade expanderade cellplastkulor, typgodkända som dränerande skikt. Befintliga massor kan då användas för återfyllning. Skivorna skyddas med geotextil.