Svensk Betong

.

Föreningen Svensk Betong

Föreningen Svensk Betong är en branschorganisation för företag som tillverkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter. Våra medlemsföretag finns över hela Sverige och bidrar till landets sysselsättning och samhällsutveckling. Företag som genom forskning, konsultverksamhet eller liknande inom betongbranschen eller genom andra affärsmässiga förbindelser med medlemsföretag kan vara associerade till Svensk Betong.

Vi verkar för en positiv syn på betong och betongbyggande och tillvaratar medlemmarnas intressen i bransch- och näringspolitiska frågor. Tillsammans med våra medlemsföretag arbetar vi för en stark och konkurrenskraftig betongbransch för att möta dagens och morgondagens utmaningar samtidigt som vi bidrar till ett långsiktigt hållbart och säkert byggande.

På uppdrag av medlemmarna bedrivs verksamheten genom Svensk Betong Service AB.

Vår historik

Föreningen Svensk Betong bildades 2010 som en sammanslagning av organisationerna Betongvaruindustrin och Svenska Fabriksbetongsföreningen. Detta med syfte att stärka och samla hela betongbranschen inom en förening.

Redan 1929 bildades det som kom att bli Betongvaruindustrin. Då träffades några framsynta fabrikörer som representerade ”cementvaruindustrin” för ett möte med interimsstyrelsen. I juni samma år hölls det konstituerande mötet med styrelsen i Svenska Cementfabrikanternas Riksförbund, som senare blev Betongvaruindustrin. Svenska Fabriksbetongföreningen bildades trettio år senare med syftet att omhänderta fabriksbetongindustrins intressen i samhället. Nästan 100 år senare för vi på Svensk Betong traditionen vidare för att möta framtiden med långsiktigt hållbart byggande i betong.