Statik

Val av stomsystem
Att välja stomsystem för en byggnad innebär att väga samman många olika aspekter, ett stort antal parametrar styr valet. De viktigaste är:  Kostnad - Tid - Kvalitet
Oftast är alla tre faktorerna avgörande för valet av stomme och någon form av sammanvägd värdering görs.

Kostnad - Tid - Kvalitet
Det tyngst vägande argumentet för ett stombeslut är oftast kostnaden. Att gjuta betongstommar på plats är ett enkelt, beprövat och snabbt sätt att bygga, som ger god kontroll av byggtid, kostnader och kvalitet. Samarbetet mellan leverantör, entreprenör och projektör har gjort att insatsen av tid, arbete och material minskat och man har uppnått en snabbhet och rationalitet i byggandet, som ger marknadens bästa totalekonomi.

-