Formsättning

Traditionell formsättning
Med traditionell formsättning menas valvform som består av stämp, bockrygg, ströregel och plywood. Traditionell formsättning används på valvhöjder från 2,40 m till ca 5,50 m. Fördelarna med traditionell formsättning är att systemet är mycket flexibelt. I princip alla formlösningar kan utföras och materialkostnaden är låg. Nackdelen mot andra formsystem som formbord och luckform är att man måste räkna med högre enhetstider och att man många gånger får höga plywoodkostnader pga hårt slitage.

Luckform
Luckform är ett valvformsystem som är både flexibelt och har låga enhetstider. Luckform till valv monteras på stämp och finns både med och utan bockryggar. Luckorna är försedda med inbyggda utbytbara plywoodskivor.

Formbord
Med formbord uppnås mycket låga enhetstider och bra ytor på betongen i undertaket. Formborden monteras till kompletta flak upp till ca 35 m² bestående av understöd, bockryggar, ströreglar, plywood, avstängare och skyddsräcken. Formbord är det självklara valet när man har mer än sex upprepningar och kort byggtid.

Säkerhetsstämpning
Vid gjutning av flera bjälklag över varandra, sker stämpning mot det tidigare gjutna bjälklaget. Stämp måste finnas kvar i flera våningar, eftersom ett bjälklag ensamt inte klarar lasten från det nygjutna bjälklaget. I de lägre våningarna kan antalet stämp successivt minskas för att inte överbelasta de kvarvarande stämpen i de undre våningarna. Läs mer i denna folder!