Betonggolv

Slipade betonggolv
Slipade betonggolv som slityta har funnits länge i industrilokaler och offentliga miljöer, men börjar nu också bli mer och mer vanligt i hemmamiljö. De passar också utmärkt i t ex entréer och gemensamma utrymmen i flerbostadshus. Förutom estetiken finns flera andra fördelar med att använda betongen som ytskikt i en bostad eller offentlig miljö:

  • Ytan blir mycket slitstark och lätt att hålla ren.
  • Man minimerar förbrukningen av material och kan reducera antalet arbetsmoment vid produktionen.
  • Betong tar inte skada av vatten vilket gör att man får en mycket robust lösning och minimerar risken för fuktproblem.
 

-Golv med ytskikt
Det är ofta mest kostnadseffektivt med en så snabb framdrift av stommen som möjligt. Då är det viktigt att redan i planeringsskedet ta hänsyn till vilka ytskikt (plastmatta, parkett etc) som ska användas och hur de ska appliceras. Detta eftersom ytskikten ofta är känsliga för fukt vilket betyder att betongen måste fått torka ut tillräckligt innan ytskikten kan appliceras. Mer info finns i avsnittet om Fukt

För mer information om slipade betonggolv se HTC Professional Floor Systems.

.