Betongens egenskaper

Betong har en självklar plats i det hållbara samhällsbyggandet!
Vid husbyggnad är betong det dominerade materialet för både grund och stomme. Det finns många orsaker till det; betongens alla goda egenskaper som gör att byggnaden uppfyller de krav och önskemål som brukaren har, till exempel behagligt inomhusklimat, skydd mot brand och fukt och bra ljudisolering. När det gäller energieffektivitet är betongens värmelagrande förmåga helt unik. Förklaringen är ganska enkel: Betong är ett tungt, värmetrögt material som kan lagra både värme och kyla och genom att utnyttja den egenskapen kan man uppnå betydande besparingar när det gäller energi. Mer information om energi och andra miljöaspekter finns under avsnitt Hållbart byggande.

Betong är också starkt och stabilt och medger stora spännvidder vilket i sin tur ger flexibla planlösningar och därmed stora möjligheter att återanvända lokaler för annan verksamhet. För livslängden är mycket lång, minst 100 år, samtidigt som behovet av underhåll är väldigt begränsat. Och när byggnaden till sist uppnått sin livslängd är betongen återvinnignsbar till 100 procent.

När det gäller estetik finns det egentligen inga gränser: betong är formbart till nästan vilket utseende som helst. Läs mer om estetik här.

Med betong kan du få:

  • Energieffektiv uppvärmning och kylning
  • Behagligt inomhusklimat
  • Ett robust och tåligt material: starkt, slitstarkt och fukttåligt
  • Låg ljudnivå: betong är ljudisolerande
  • Lång livslängd med ett minimum av underhåll, därmed resurssnålt, mer info (länk)
  • Fullt återvinningsbart,mer info (länk)
  • Brandsäker byggnad

plantahof ext 1 640x480