Fukt

Fukt i husbyggnader har rönt allt större uppmärksamhet. Vanligt är att en särskild fuktsäkerhetsanalys görs vid projekteringen. En sådan analys identifierar kritiska lösningar och skeenden. I den planeras också att genomföra mätningar av fukt under och efter produktion av byggnaden.

En stombyggnad av betongelement har egenskaper som medför säkerhet mot fuktproblem såväl i byggskedet som under det färdiga husets drift. Man kan indela problemen i de två kategorierna, uttorkning av byggfukt och motstånd mot fuktpåverkan under byggnadens drifttid.

img5 600px copy copy