Armering

Inläggningsfärdig armering ILF

ILF, har nästan helt ersatt klippning och bockning på arbetsplatsen eftersom det ger kostnads-, tid-, och kvalitetsvinster i ett helhetssperspektiv. Den inläggningsfärdiga armeringen är klippt och bockad i en datorstyrd industriell process där materialet kan utnyttjas effektivare och spill undvikas. Den levereras buntad, sorterad och märkt, färdig att montera i formen på arbetsplatsen. 
Inläggningsfärdig armering gör arbetet på byggplatsen bättre ur ergonomisk synpunkt och minskar risken att armerarna får problem med ryggar och axlar.

ilf awebb

Leverantören av armering av har ofta god kunskap och erbjuder support för att hitta den mest kostnadseffektiva armeringslösningen för projektet. Det finns också leverantörer som åtar sig att lägga in armeringen i betongkonstruktionen.För mer information om armering och olika lösningar finns hos leverantörerna, se tex Celsa Steel Service
Information om produkter och lösningar (lösjärn, nät, genomstansning och inläggningsfärdigt), finns även i avsnittet Statik

Täckande betongskikt
Krav på täckande betongskikt finns i gällande Standard.  Se även under Statik: Flerbostadshus - Bjälklag - Betongkvalitet och exponeringsklass.