Balkonger

Balkonger kan spännas in i bjälklaget alternativt läggas upp fritt på pelare i framkant och bakkant alt enbart i framkant. Ytterligare ett alternativ är att lägga upp balkongen på en sandwichväggs ytterskiva i kombination med pelare i ytterkant eller snedstag från balkongens sidokanter till väggens innerskiva. 
Balkongernas undersida kan utföras med ursparing/sparkropp för att minska egenvikten. Se produktredovisning Balkonger.

SU 01webb