Dimensioneringsprinciper

Då en betongkonstruktion utsätts för brand uppkommer en temperaturgradient eftersom de brandpåverkade yttre delarna blir varmare än kärnan. Temperaturen ökar under brandförloppet successivt över tvärsnittet, varför hållfastheten hos armering och betong avtar, med reducerad bärförmåga som följd. Brandpåverkan enligt ISO 834 och EN 1363-1 - som i Eurokoderna benämns nominellt temperatur- tidförlopp enligt standardbrandkurvan - och bärförmågan illustreras schematiskt i figur 10.1 för en brandpåverkad betongbalk. OBS Fel på siffrorna i nedre grafen om reduktion av bärförmåga. Ska vara 100% och 50%

Brand 10 1

Vilken parameter som dominerar vid bestämning av bärförmåga beror av den aktuella konstruktionsdelens geometri. Så är t ex för balkar och bjälklag den försämrade hållfastheten hos armeringsstålet den mest kritiska faktorn, medan den försämrade tryckhållfastheten hos betongen har större inverkan för pelare och väggar.