Dimensionering av väggelement

Väggarnas dimensioner påverkas främst av vertikala laster, eventuellt jordtryck samt brand- och ljudklass.

Tabell 9 ab visar hur många våningar en viss innervägg kan ta hand om med enbart vertikala laster under angivna förutsättningar. Information om väggelement finns i Produktredovisning-Väggelement

Tabell 9ab Antal våningar som en betongvägg klarar med ett bjälklag med massan 600 kg/m2. Värdena gäller för väggens lastkapacitet i brottgränstillstånd. Bostadsrumshöjd=knäcklängd (max 3 meter). Antal våningar bostadslast
  Spännvidd
Väggtjocklek 6 m 12 m
150 mm 12 6
200 mm 16 8
250 mm 20 10