Lantbruksbyggnads- och utrustningssystem

Lantbruksbyggnader har värmeisolerade väggar av sandwichkonstruktion eller oisolerade väggar beroende på byggnadens funktion. Till utrustningssystemen hör siloanläggningar, gödselbehållare, stödmurar, pumpbrunnar, tippgropar, miljö- och dieselbodar, gödselrännor, tvärkulvertar, mjölkgropar, dräneringsrännor och spaltgolv. Svininredningar med bland annat boxväggar byggs för såväl nybyggnad som renovering.

image035295pximage036295px