Lufttäthet

I ytterväggar av t ex sandwichelement tätar innerskivan med sina fogar mot passage av luft mellan inne och ute. De vertikala och horisontella fogarna gjuts i med bruk under gjuttryck, vilket medför en säker fyllnad med i praktiken obefintliga risker för felaktigheter i utfyllnad. Detsamma gäller fogarna i takbjälklaget av betong. Karmar till fönster och fönsterdörrar tätas invändigt med mjukfog mot betong. Tätningen är därmed beständig under byggnadens livslängd och är inte beroende av omlottlagd och tejpad folie, vilket t ex är fallet med lätta utfackningsväggar. Mätningar av lufttäthet i hus med ytterväggar och takbjälklag av betongelement visar att Energimyndighetens täthetskrav på Passivhus 0,3 l/s m2 vid +- 50 Pa kan uppfyllas utan särskilda åtgärder.

Sandwichvgg med betongytterskiva.II