Håldäck (HD/F)

HD/F-platttor spännarmeras i underkant, modulbredden är 1,2 m.  Vid behov kan anpassning i breddled ske genom längssågning av element i fabrik. Elementens undersida är gjuten mot stålform medan översidan har en grövre struktur avpassad för pågjutning eller för spackling. Pågjutning eller avjämning, vanligen 20 – 50 mm, görs dels för att få ett slätt undergolv för t.ex. mattläggning och dels för att uppfylla ljudkrav. Sektioner visas i tabeller Produktredovisning Komponenter till hus och anläggning Däckelement

Lyft av HDF-1