Parkeringshus

De stora spännvidder och låga konstruktionshöjder som är önskvärda i parkeringshus kan enkelt uppnås med platsgjuten betong och efterspänd armering.