Brand

Utformningen av det förebyggande brandskyddet och därmed valet av byggnadsmaterial har stor betydelse för byggnadens totala brandsäkerhet. Betongkonstruktioner kännetecknas av god beständighet mot brand och kan i stort sett alltid dimensioneras för varje behov av brandmotstånd utan att brandisolering krävs. Betong i byggnadsstommar skyddar människoliv, egendom och miljö vid brand, för betong brinner inte.

Eftersom materialet inte innehåller brännbart material bidrar det inte heller till brandförloppet, ökad temperatur och ökad brandbelastning. Det står emot glödande material och smälter inte. I europeiska standarder för brandklassificering av byggmaterial uppfyller betong kraven för högsta klass A1 – icke antändliga material.

Se vår film om brand 

Brandbild