Ljud

Betong är ett tungt och styvt material med goda ljudegenskaper. Väggar och bjälklag i betong isolerar effektivt mot störande ljud, även vid låga frekvenser. Att uppnå ljudklass B (som allmer efterfrågas) är normalt inga problem.

Ljudisoleringar och ljudnivåer i hus med betongstomme kan dimensioneras med stor noggrannhet med hjälp av moderna beräkningsprogram. Mätningar bekräftar att betonghus normalt uppfyller den ljudklass som man har dimensionerat för. Betongstommar är också robusta och inte så känsliga för mindre avvikleser i utförandet. Att materialet och byggmetoderna dessutom ger förutsägbara ljudegenskaper gör betongstommen till ett tryggt val.

-

Betongstommen är en viktig del i ljudisoleringen men för att uppnå förväntad ljudklass måste man beakta följande vid projektering och utförande:

  • Planlösning
  • Rummets storlek
  • Fasadens utformning och utförande
  • Uppbyggnad av mellanväggar och bjälklag
  • Typ av golvbeläggning
  • Överhörning via installationer


Beräkningsprogram finns, t ex Bastian, som beräknar ljudisolering enligt svensk och europeisk standard. Demo av programmet. Mer information om ljudmiljö och betong finns i vägledningar till Miljöcertifieringssystemen.

Exempel på betonglösning som uppfyller ljudklass B

Platsgjuten betongstomme

Bjälklag:

26 cm betong med parkett på 2-6 mm underlag
(stegljudsklass 7 enligt SS 25267, bil B)
Lägenhetsskiljande väggar:
22 cm betong

Yttervägg:

18 cm betong med mineralullsisolering och utvändig beklädnad