Tätskikt

För parkeringshus med fast uthyrning, dvs lågfrekvent parkering, behöver bjälklaget normalt inget tätskikt. Saknar parkeringshuset tak, bör tätskikt läggas på översta bjälklaget.

Vid högfrekvent parkering, parkeringsdäck vid affärscentrum etc, är det lämpligt att lägga ett tätskikt på varje bjälklag. Till tätskikt i isolerade konstruktioner används t ex asfaltmastix på glasfiberväv. Ovanpå läggs ett slitlager av asfalt. Det finns också olika varianter av polymerbaserade tätskikt avsedda för P-hus på marknaden.

Bjälklag med efterspänd armering kan utföras helt utan tätskikt, då spännkrafterna gör betongen i princip osprucken och därmed tät. Något ökat täckskikt i överkant rekommenderas med hänsyn till slitage från trafiken. Vid högfrekvent parkering kan ett slitlager av betong pågjutas samtidigt med konstruktionsbetongen.