Trappor

Såväl ytter- som innertrappor produceras. Yttertrappor utförs för placering i terräng och som entrétrappor för t ex villor. Innertrappor och vilplan utförs med yta av terrazzo, natursten eller gråbetong. Nedan anges vanliga typer av trappor:

image041180pximage043180pximage042180px