Dimensionering av pelare till ramar

Tabellerna 9b – 9c nedan avser ramar enligt figurerna 9.3 och 9.4.
För beräkning av nockhöjder se tabell sadelbalkar med I-tvärsnitt

Statik 9 3
Figur 9.3 

Förutsättningar för nedanstående tabell: inspända pelare till grund och ledad koppling mellan pelare och balk.

Tabell 9b Pelardimension enkelram med olika balkspännvidder enligt figur 9.3 vid vb = 22 – 26 m/s
Balkspännvidd, m
Höjd till nock, m Pelardimension
   18 och 24 32  36
4  RP 30/30    
6  RP 30/40    
8  RP 40/40  RP 40/50  RP 50/50
10  RP 40/50  RP 40/60  RP 50/60
Statik 9 4
Figur 9.4 

Förutsättningar för nedanstående tabell: inspända pelare till grund och ledad koppling mellan pelare och balk

Tabell 9c Pelardimension dubbelram med olika balkspännvidder enligt figur 9.4 vid vb = 22 – 26 m/s
Balk-spännvidd, m 18 24   32   36  
 Pelar-placering Fasad  Mitt  Fasad Mitt Fasad Mitt  Fasad Mitt  
Höjd till nock, m      

Pelar-dimension

       
4 RP 30/30 RP 30/40 RP 30/30 RP 30/50        
6 RP 30/30 RP 30/40 RP 30/30 RP 30/50        
8 RP 40/30 RP 40/50 RP 40/30 RP 40/50 RP 40/40 RP 40/50 RP 50/40 RP 50/50
10 RP 40/40 RP 40/50 RP 40/40 RP 40/50 RP 40/40 RP 40/50 RP 50/50 RP 50/60