System för bassänger och behållare

Runda och rektangulära bassänger samt planlager kan användas inom ett flertal områden, varav några nämns här:

 • sedimenterings- och luftningsbassänger
 • flocknings-, flotations- och lamellbassänger
 • biobäddar
 • kvävereduktionsbassänger
 • bassänger för dricksvatten och processvatten
 • sprinkler- och brandbassänger
 • fördröjnings- och utjämningsmagasin för dag- och spillvatten
 • skyddsbassänger runt brand- och miljöfarliga vätskecisterner
 • bassänger för lagring av restprodukter och miljöfarliga ämnen
 • magasin för löslagring av t ex flis, kol, sand och salt
 • gödsel- och urinbehållare inom lantbruket
 • plansilo
 • pumpbrunnar i storlekar från 3 – 200 m³ med eller utan körbart lock
 • tippgropar och elevatorgropar för uppsamling av spannmål i tornsilo

system image070

system image071

system image072system image073

system image074system image075