Väggelement

Följande typer av väggelement förekommer:

Massivelement 1 Inner- eller ytterväggselement.
2 Beklädnadselement på fasad.

Sandwichelement Ytterväggselement med en inre vindtät och ofta bärande betongskiva, mellanliggande värmeisolering och en yttre fasadskiva.

Skalväggselement Inner- eller ytterväggselement. Två betongskivor med luftspalt emellan för igjutning på byggplats, s k halvprefab

Volymelement Väggar som är sammangjutna till ett element t ex till hisschakt och våtrum. Sammangjutningen avser ofta golv och tak.

Ytterväggselement av betong är fördelaktig med hänsyn till fuktvandring, såväl avseende byggfukt som under drift vid normala förhållanden inomhus. En inre betongskiva ger en yttervägg med mycket god lufttäthet. Vidare kan värmeisoleringens tjocklek hållas oförändrad vid bjälklagskant och mot ytterväggen anslutande mellanväggar. 

Sandwichvgg med betongytterskiva.II

starka 0039