Energi

Betong är värmetrögt. Det innebär att materialet har hög inbyggd kapacitet att lagra överskottsvärme (gratisenergi) i ett hus och som sedan kan användas när det finns ett underskott. Då minskar energibehovet. Betongens värmetröghet minskar även effekttopparna och gör det möjligt att förflytta effektuttagen i tiden vilket är positivt både miljömässigt och ekonomiskt. Värmetrögheten bidrar också till att minska antalet övergradstimmar i en byggnad och ger på så sätt ett stabilt och bra inneklimat. Många av de positiva egenskaperna kan förstärkas ytterligare om man med aktiv värmelagring och optimerad styrstrategi kan lagra och ta ut överskottsvärme – gratisenergi.

Läs mer: Svensk Betongs folder Betong sparar energi.