Hål i TT-plattor

Hål kan tas i plattan utan någon större påverkan förutsatt att det inte inkräktar på dess tryckzon som breder ut sig något utanför balkarna.
Hål i balkribborna kan endast tas i de högre plattorna och då endast små hål. Omfattningen av hål och ursparingar beror på plattans utnyttjandegrad. Större hål kan kräva extra armering såväl i längd- som tvärriktning.

IMG 1212Webb