Produktionsmetoder

Det finns två huvudgrupper av produktionssätt vid byggnation med betong: platsgjuten och prefabricerad betong. Båda fungerar utmärkt i det industriella byggandet med färdiga lösningar/produkter bestående av t ex väggar eller bjälklag.

Platsgjuten betong innebär att en färsk betong, ofta självkompakterande, körs ut till byggarbetsplatsen där den med hjälp av en betongpump pumpas i rationella formsystem eller kvarsittande form med prefabricerade armeringsenheter och nät.

Prefabricerad betong innebär att färdiga byggnadsdelar, till exempel väggar och bjälklag förtillverkas på fabrik. Byggnadsdelarna transporteras med lastbil till byggarbetsplatsen där de monteras ihop.

I många projekt används kombinationer av de olika produktionssätten. En ingående beskrivning av metoderna finns på sidorna Bygga med platsgjutet och Bygga med prefab.