Bli medlem

Svensk Betong är en branschorganisation som jobbar för betongens bästa. Vi lyfter fram fördelarna med betong som allmänheten inte känner till. Vi företräder våra medlemmars intresse genom kunskapsförmedling och politiskt påverkansarbete för en växande betongbransch. Vi sprider även kunskap om hur överlägset byggmaterialet betong är när det gäller att spara energi och uppnå miljömål. Allt för att betongen ska få det goda anseende den förtjänar och att fler ska använda betong när de bygger för en hållbar framtid. 


För information och medlemsansökan kontakta info@svenskbetong.se 

Det här är våra medlemmar 

Våra medlemmar är företag som tillverkar betong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter. Företag som genom forskning, konsultverksamhet eller liknande inom branschen eller genom andra affärsmässiga förbindelser med medlemsföretag kan associeras till Svensk Betong. Medlemsföretagen finns över hela Sverige och bidrar till sysselsättning och samhällsutveckling på många orter i landet. 

Så här är vi organiserade 

Föreningens högsta beslutande organ är stämman som varje år väljer en styrelse och fastställer årsavgiften. Svensk Betong har ett kansli med fem anställda i Näringslivets Hus i Stockholm. Inom våra fem utskott – Teknik och Standardisering, Hållbarhet, Utbildning och Rekrytering, kommunikation och Arbetsmiljö – bedrivs projekt och aktiviteter. 

Så här arbetar vi 

  • Vi uppvaktar politiker och andra som tar beslut på områden som är viktiga för medlemsföretagen. Vi är remissinstans för frågor om byggande och betong.
  • Vi informerar och utvecklar kommunikationen mellan medlemmarna, byggsektorn och samhället
  • Med hjälp av vårt nätverk både i Sverige och utomlands, och genom vårt medlemskap i de europeiska betongorganisationerna BIBM (prefabricerad betong) och ERMCO (fabriksbetong) bevakar vi var som händer inom branschen.  
  • Vi utbildar medlemsföretagen, stödjer forskning och utveckling, och publicerar faktaunderlag, handböcker, manualer, informationsmaterial och artiklar i dags och fackpress.
  • Vi driver ett aktivt standardiseringsarbete både nationellt och inom EU.
  • På vår hemsida svenskbetong.se erbjuder vi medlemsföretagen en möjlighet att exponera sin verksamhet och sina kontaktuppgifter. Och här har också medlemmarna exklusiv tillgång till t.ex. manualer och handböcker.