Upplag av TT-plattor

Upplagslängder framgår av figurerna 9.8-9.10 nedan.

Fig 9 8

 

Fig 9 9

Fig 9 10